|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Vitajte v našom hospici...

hospic_uvod.jpg

 

Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti. Rešpektuje právo každého človeka na dôstojnú smrť. Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom štádiu choroby, teda v čase, keď ich choroba prestala reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu.

  späť

   Prevádzkovateľ hospicu

Názov : OZ Pro Vitae Tel. kontakt : 047 433 39 59
Boženy Němcovej č. 21 E-mail : ozprovitaelc@mail.hospichestia.sk
984 03 Lučenec www.hospichestia.sk

Sídlo hospicu : Námestie republiky č. 15 Riaditeľka : PhDr. Jana Miadoková
984 01 Lučenec   0907 172 242

Legislatívne zaradenie :
- ústavné zdravotné zariadenie zriadené v zmysle zákova č. 578/2004 Z.z.. par. 7, ods. 3 písm.c);
  späť

   Predstavenie hospicu Hestia

Dňa 1.12.2005 otvorilo OZ PRO VITAE hospic Hestia v Lučenci.

Kapacita hospicu je 15 postelí. Multidisciplinárny tím sa stará o zmiernenie utrpenia, individuálny prístup k pacientovi, vyhľadávanie a riešenie problémov a uspokojovanie jeho potrieb. Garantuje, že pacient nebude trpieť bolesťou a v posledných hodinách života nezostane sám.

Zloženie tímu: lekári, zdravotné sestry, fyzioterapeut, zdravotnícki asistenti, sanitár, duchovní, študenti vykonávajúci prax počas rekvalifikačného kurzu opatrovateľstvo, rodinní príslušníci, priatelia a dobrovoľníci.

Ďalšie úlohy multidisciplinárneho tímu sú:
- zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho smrti
- poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov choroby
- zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný stav
- neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
- zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou spôsobilosťou, integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta
- poskytovať podporný systém, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti
- sprevádzať príbuzných, blízke osoby pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a i po jeho smrti v čase smútenia

Vybavenie hospicu : hospic má 3 dvojposteľové a 3 trojposteľové izby s mobilnými klimatizačnými jednotkami. Sídli v budove bývalého interného oddelenia v areáli VšNsP Lučenec n.o. Budova je po úplnej vnútornej rekonštrukcii v súlade s požiadavkami EÚ na poskytovanie paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti.

Finančné prostriedky boli získané vypracovaním žiadostí o granty z fondov EÚ a z Nadácie Markíza. Hospic získal 2 mil. Sk, ktoré boli použité na rekonštrukciu.

V rokoch 2008-2010 realizoval hospic projekt financovaný EÚ, s názvom Zlepšenie kvality zostávajúceho života pacientov v terminálnom štádiu. Vzdelávania sa zúčastnili všetci zamestnanci hospicu.

V súlade s výnosom MZ SR č. 09812/2008 OL na personálne zabezpečenie a materiálno technické vybavenie, hospic v Lučenci spĺňa všetky kritériá.

Svoje služby poskytujeme poistencom VšZP, ZP Dôvera, ZP Union.

  späť

   Poďakovanie

liga_2.pngObčianske združenie Pro Vitae, ktoré prevádzkuje hospic Hestia v Lučenci, ďakuje Lige proti rakovine SR za poskytnutie finančného daru vo výške 2000 EUR, ktorý sme použili na zakúpenie REAKIT-u (resuscitačného setu) a mobilného EKG.

Uvedomujeme si, že bez Vašej finančnej pomoci by sme neobdržali zmienený finančný dar a preto Vám všetkým ďakujeme za štedré finančné píspevky počas DŇA NARCISOV. Vážime si Vašu podporu.

...zamestnanci hospicu Hestia v Lučenci


  • rok 2013liga_2.png

OZ Pro Vitae, prevádzkujúce Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, ktorý podporuje hospic v Lučenci už 7 rok, za finančný dar 2 300€. Použili sme ho na zakúpenie perfúzora - prístroja, ktorým sa do žily podávajú analgetiká dlhodobo. Chorý netrpí bolesťou, kvalita jeho života je lepšia.

Bez pomoci tisícok darcov, obyvateľov SR, ktorí prispeli v zbierke ku Dňu Narcisov 2013 a rozhodnutiu generálnej rady Ligy proti rakovine SK by sme nezískali uvedený finančný dar. Všetkým Vám úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2014liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 9. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 600€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia

 

  • rok 2015liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 10. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia

 

  • rok 2016liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 11. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia

 

  • rok 2017liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 12. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2018liga_2.png

OZ PRO VITAE ďakuje Generálnej rade Lige proti rakovine SR za finančný dar z prostriedkov zbierky organizovanej ku Dňu narcisov 2018, vo výške 700 eur. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2019liga_2.png

OZ PRO VITAE ďakuje Generálnej rade Ligy proti rakovine SK za podporu nášho projektu z 23 .ročníka Dňa narcisov 2019 v celkovej sume 700 eur. Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý je nevyhnutný na zlepšenie kvality zostávajúceho života pacientov v terminálnom štádiu a personálu uľahčuje starostlivosť o zverených pacientov.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia

 

SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions