|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Aktivity hospicu

XLII. Gemersko novohradské zdravotnícke dni

Prednášky hospicu Hestia:


Paliatívna starostlivosť o chronického nevyliečiteľného pacienta

Autorky: MUDr. Edita Slivková, MUDr. Judita Kubišová

Psychický a duchovný aspekt v paliatívnej starostlivosti

Autorka: Katarína Maceková DVS


Sociálny aspekt v hospicovej starostlivosti

Autorka: Katarína Maceková DVS

Poruchy výživy ako ošetrovateľský problém
Autorka: Denisa Borovičková


OZ PRO VITAE - Hospic Hestia Lučenec za pomoci EÚ uskutočňuje projekt:

"ZLEPŠENIE KVALITY ZOSTÁVAJÚCEHO ŽIVOTA PACIENTOV V TERMINÁLNOM ŠTÁDIU."Informačný leták 1. strana

Informacný leták 2. strana

SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions