|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami (pacienti) a ich spracúvanie je nevyhnutné za účelom poskytovania ústavnej hospicovej starostlivosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Občianske združenie PRO VITAE ako organizácia, pre ktorú sú osobné údaje pacientov hlavným zdrojom informácií pre poskytovanie ústavnej hospicovej starostlivosti hospitalizovaným pacientom a ktorá osobné údaje získava, spracováva a uchováva sa riadi právnymi normami uvedenými v nasledujúcom dokumente.

Prílohy :
Ochrana osobných údajov GDPR 107.84 kB 18.02.2019 14:04:42
ochrana_osobnych_udajov_gdpr.pdf

  späť

   Žiadosť o poskytnutie údajov

Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Prílohy :
Žiadosť o poskytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta 59.06 kB 18.02.2019 14:08:48
ziadost_o_poskytnutie_udajov.pdf

SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions