|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Partneri a sponzori

Všeobecná zdravotná poisťovňa vszp.png
Zdravotná poisťovňa Dôvera dovera_m.png
Union zdravotna poisťovňa union.png
Banskobystrický samosprávny kraj  bbsk.png
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. blank.png

Občianske združenie Pro Vitae, prevádzkujúce hospic Hestia v Lučenci ďakuje za sponzorský dar z vlastných produktov firmy, za roky 2012 a 2013.

 

Liga proti rakovine liga_m.png

Občianské združenie Pro Vitae, ktoré prevádzkuje hospic Hestia v Lučenci, ďakuje Lige proti rakovine SR za poskytnutie finančného daru vo výške 2000 EUR, ktorý sme použili na zakúpenie REAKIT-u (resuscitačného setu) a mobilného EKG v roku 2012 a za finančný dar 2 300 EUR, ktorý sme v roku 2013 použili na zakúpenie perfúzora.

 

  • rok 2014liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 9. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 600€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2015liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 10. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2016liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 11. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2017liga_2.png

OZ Pro Vitae, ktoré prevádzkuje 12. rok Hospic Hestia v Lučenci ďakuje Lige proti rakovine SK nášmu partnerovi, za finančný dar 700€. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2018liga_2.png

OZ PRO VITAE ďakuje Generálnej rade Lige proti rakovine SR za finančný dar z prostriedkov zbierky organizovanej ku Dňu narcisov 2018, vo výške 700 eur. Použili sme ho na zakúpenie špeciálneho zdravotného materiálu. Zakúpené pomôcky zlepšujú kvalitu zostávajúceho života hospitalizovaných pacientov a uľahčujú prácu personálu.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
  • rok 2019liga_2.png

OZ PRO VITAE ďakuje Generálnej rade Ligy proti rakovine SK za podporu nášho projektu z 23 .ročníka Dňa narcisov 2019 v celkovej sume 700 eur. Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ktorý je nevyhnutný na zlepšenie kvality zostávajúceho života pacientov v terminálnom štádiu a personálu uľahčuje starostlivosť o zverených pacientov.

Úprimne ďakujeme.


PhDr. J. Miadoková
riaditeľka Hospicu Hestia
EKOMA mb s.r.o. Ekoma.JPG
Účtovníctvo - Mzdy a personalistika
SCA Hygiene Products SLOVAKIA S.R.O clip_image001.jpg
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

ecav.png

MEDIHUM, s.r.o., zdravotnícke pomôcky a lekárske prístroje logo.gif
Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka. logo essity.jpg

 

SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions