|  Úvod  |  Príjem pacientov  |  Poskytované služby  |  Aktivity hospicu  |  Projekty  |
logo
 

   Príjem pacientov

Pacienti sú prijímaní do hospicu na základe Žiadosti o prijatie do starostlivosti v hospici vyplnenej a podpísanej obvodným (zmluvným) alebo ošetrujúcim (izbovým) lekárom v nemocnici.

O prijatí pacienta nerozhoduje spoločenské postavenie, vek, stav, bydlisko, náboženské vyznanie, národnosť a pod. Rozhoduje diagnóza a zdravotný stav pacienta.

Pri prijatí pacient podpíše slobodný informovaný súhlas s hospitalizácoiu.


Ochorenie pacienta musí spĺňať nasledujúce atribúty za podmienky, že všetky platia súčasne :

- chronické ochorenie
- nevyliečiteľné ochorenie
- aktívne progredujúce ochorenie
- pokročilé/terminálne štádium ochorenia
- časovo obmedzené prežívanie

Pred prijatím do hospicu, zabezpečia rodinní príslušníci lieky, ktoré pacient užíva, plienkové nohavičky, keď sú indikované na jeden mesiac. Zdravotnícke zariadenie hospic zabezpečuje hospicovú starostlivosť, dôstojnosť a kvalitu zostávajúceho života.


OZ PRO VITAE prevádzkujúce hospic Hestia má zmluvný vzťach s týmito zdravotnými poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Union zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa

 

Financovanie zdravotnými poisťovňami je nepostačujúce, preto hospitalizovaní pacienti prispievajú hospicu formou daru 13,30 Eur za jeden deň pobytu v hospici. Darované finančné prostriedky sú použité výlučne na spríjemnenie pobytu darcu.

SIA
OP
ESF
(c) 2012 Hospic Hestia
powered by www.muwa.org opeain web solutions